Slovensko - Vysoké Tatry - Dolní Smokovec
Tato sekce není pro účel oddílového zájezdu využita:-)

...